Zaproszenie na warsztaty tańców integracyjnych i etnicznych w Łętowni

14/02/2020

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Śleboda” z Osielca wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zapraszają dzieci i młodzież  z Gminy Jordanów do udziału w „Warsztatach”, które odbywać się będą  w GOKSiP – filia Łętownia.
Zapisy do 22 lutego br. w GOKSiP Łętownia lub pod nr tel.  605 996 764 .

„Warsztaty tańców” to zadanie współfinansowane przez Gminę Jordanów w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Jordanów. Jego celem jest między innymi wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu w tym zajęcia taneczne związane z zagospodarowaniem wolnego czasy, których celem jest ukierunkowanie młodzieży na bezpieczne formy aktywności z dala od narkotyków i alkoholu.

„Warsztaty tańców’ to cykl 5 zajęć tanecznych, które mają na celu integrację młodzieży poprzez tańce ludowe, zwłaszcza te o charakterze integracyjnym, które wymagają współpracy, zgrania z grupą i dają poczucie przynależności do grupy – co jest niezwykle ważne w profilaktyce alkoholowej.

Szczegółowe informacje w GOKSiP Łętownia lub pod nr tel.  605 996 764 .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!