KGW Osielec

Z początkiem lat 50-tych kilka kobiet założyło w Osielcu Koło Gospodyń Wiejskich. Przewodniczącą została pani Emilia Konieczna. Początkowo członkinie spotykały się w domach prywatnych. Co ciekawe, panie kupiły nawet pralkę „Franię”, którą wypożyczały potrzebującym kobietom.

W roku 1967 oddano w Osielcu do użytku publicznego „Dom Ludowy” – obecnie GOKSiP. Tam ustanowiono miejsce zbiórek. Nową przewodniczącą została Matylda Gierat. Koło liczyło już wówczas kilkadziesiąt osób, a panie zaczęły współpracować z Kółkiem Rolniczym. Organizowano szkolenia rolnicze, kursy kroju i szycia, pieczenia i gotowania. Przewodnicząca organizowała wycieczki, a także wyjazdy do teatru. Rozprowadzała kurczęta i paszę. Matylda Gierat przewodniczyła około 30 lat.

Obecnie koło liczy 67 osób. Przewodniczącą jest Małgorzata Oleksa, zastępcą Krystyna Korbel, skarbnikiem Barbara Działek, a sekretarzem Matylda Gierat. Wysokość składek ustanowiono na poziomie 15 złotych.

KGW „Osielczanki” spotykają się raz w miesiącu, w Ośrodku Kultury. Co roku uczestniczą w dożynkach gminnych. W 2019 roku reprezentowały gminę Jordanów na wojewódzkich dożynkach w Ryczowie oraz na dożynkach w Jordanowie Śląskim. Uczestniczą również w konkursach potraw regionalnych.

Gospodynie co roku wyjeżdżają na wycieczki. Zwiedziły Polskę od Bieszczad przez Warszawę po Poznań. Obecnie jeżdżą do teatru do Cieszyna. Od 6 lat organizują Wigilię dla osób starszych, chorych i samotnych. Mają ogromną satysfakcję z tej inicjatywy, ponieważ rokrocznie przychodzi na nią kilkadziesiąt osób.

„Osielczanki” ściśle współpracują z fundacją „Z miłości do świata i ludzi”, z którą przygotowują paczki dla osób potrzebujących. Jesienią, zimą i wiosną zapraszają kobiety 50+ i wieczorami przygotowują ozdoby świąteczne, kwiaty bibułkowe oraz inne rękodzieła.