Kryta Pływalnia w Naprawie

Dnia 1 kwietnia 2017 roku, dokładnie w 25 rocznicę powstania Gminy Jordanów, odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Krytej Pływalni w Naprawie, a od 6 kwietnia 2017 r. obiekt oddano do użytkowania.