KGW Wysoka

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej rozpoczęła się w 1998 roku. To właśnie wtedy kilka gospodyń, ale jeszcze nie zrzeszonych uwiło wieniec i dumnie uczestniczyło w Gminnych Dożynkach w Naprawie. Gospodynie zachęcone miłym przyjęciem uczyniły krok do założenia KGW. Już wtedy strażacy z OSP zadeklarowali udostępnienie pomieszczenia w remizie na potrzeby przyszłego koła.

22.11.1998 roku odbyły się pierwsze wybory na przewodniczącą Koła i została nią Kazimiera Działek.

Podjęte zostały działania na rzecz pozyskania funduszy na zakup strojów regionalnych dla pań i niezbędnego wyposażenia.

Już 8 grudnia nowo powstałe Koło Gospodyń stało się gospodarzem I Gminnego Przeglądu Potraw Regionalnych w Wysokiej. Panie gościły swoje koleżanki z całej gminy oraz przedstawicieli władz gminnych i powiatowych.

Na początku 1999 roku udało się pozyskać fundusze na zakup pierwszych 5 strojów i Panie w pełnej krasie zaprezentowały się na majowym święcie wiosny w Naprawie. Odbył się tam konkurs na najpiękniej umajomy wóz. Koło Gospodyń Wiejskich z Wysokiej zajęło w nim zaszczytne I Miejsce.

W 2000 roku KGW liczyło już sobie 21 osób.

Od tego czasu Gospodynie z Wysokiej uczestniczą we wszystkich Gminnych i religijnych uroczystościach, uświetniając je swoją obecnością. Dożynki, przeglądy potraw regionalnych, ale i procesje przy okazji świąt kościelnych, gdzie Panie niosą feretrony, wiele zyskały dzięki obecności Gospodyń. Panie zasilają również szeregi wysockiej drużyny na turniejach wsi, zagrały także w regionalnych strojach w meczu piłki nożnej. Reprezentują swoją miejscowość uczestnicząc w pielgrzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej, Ludźmierza czy Lichenia. Co roku również pomagają w przyjęciu pielgrzymki góralskiej odpoczywającej w Wysokiej w drodze na Jasną Górę. Trzeba również podkreślić że coroczna uroczystość upamiętniająca bohaterską obronę wsi podczas pierwszych dni II wojny światowej, obchodzona 1 września na cmentarzu wojskowym w Wysokiej, także odbywa się przy dużym udziale Pań z KGW, gdyż takiej grochówki żołnierskiej jak one nie je się nigdzie indziej i zyskała już ona swoją sławę.

Wysoczanki organizowały spotkania opłatkowe, sylwestry a także współpracując ze strażakami festyny przy okazji imprez w swojej miejscowości.

  1. lipca 2019 roku koło z Wysokiej dokonało swojej rejestracji jako Stowarzyszenie „Wysocanki”.

Został wybrany i zarejestrowany nowy Zarząd: Przewodniczącą została Irena Tomczyk a zastępcą Kazimiera Działek.

Na ten moment koło liczy 20 osób. Panie spotykają się w remizie OSP raz w miesiącu a w razie potrzeby częściej. Na spotkaniach planują swoje działania i wykonują zaplanowane zadania.