Biblioteka Toporzysko

WITRUALNY SPECER

Dane kontaktowe

TOPORZYSKO 250

34-240 JORDANÓW

E-MAIL: goktopo@gmail.com

E-MAIL: bib.toporzysko@interia.pl

18 28 73 542

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek

 

8:00 – 16:00

Wtorek

 

10:00 – 18:00

Środa

 

10:00 – 18:00

Czwartek

 

8:00 – 16:00

Piątek

 

10:00 – 18:00

mgr. Marzena Klag – Hojna – Bibliotekarz, pracownik GOKSiP w Jordanowie od 2014 roku

HISTORIA

Biblioteka w Toporzysku działalność swą rozpoczęła w  maju 1963 roku na roli Pietrzykowej w domu Pana Franciszka Hopciasia pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. Po trzech miesiącach w sierpniu 1963 bibliotekę przejęła Pani Kazimiera Maciążka, a przestrzenią dla biblioteki stał się dom Pani Kazimiery na roli zającowej . 1973 roku po likwidacji gromad i utworzeniu gmin, Biblioteka w Toporzysku stała się filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jordanowie.

W 1991 roku bibliotekę objęła Zofia Klag, a placówka zmieniła swoją lokalizację niewiele dalej, bo na tej samej roli zającowej pod numerem 395. Biblioteka  funkcjonowała jako Biblioteka Publiczna Gminy Jordanów – filia w  Toporzysku.

28 kwietnia 1999  roku ostatecznie siedzibą biblioteki stał się budynek parafialny mieszczący również Ośrodek Zdrowia.  Wtedy też zmieniła się struktura biblioteki, która działała razem ze świetlicą pod nazwą Wiejski Ośrodek Kultury w Toporzysku,  od 2000 roku jako Gminny Ośrodek Kultury . Obecnie biblioteka działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.

Z roku na rok księgozbiór biblioteki się powiększał, pomimo koniecznych selekcji. Poprawiła się baza materialna biblioteki, zostały zakupione nowe regały, odpowiedni sprzęt komputerowy, uporządkowano także dokumentacje biblioteki. W 2015 wdrożony został System Mak +, który umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, ujednoliconego i przejrzystego sposobu opisu publikacji, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeni  i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.

Poprzez wszystkie lata  zwiększała się działalność kulturalno – oświatowa biblioteki poprzez liczne konkursy, zajęcia dla dzieci, gazetki i wystawki literackie. Biblioteka włączała się do obchodów rocznic, imprez kulturalnych organizowanych przez świetlicę oraz GOKSiP w Jordanowie. Biblioteka stała  się lokalnym ośrodkiem informacji, udostępniającym użytkownikom wszelkiego rodzaju wiedzę i informacje.

Rok 2014 przyniósł kolejne zmiany, tym razem kadrowe. Po odejściu na emeryturę Zofii Klag, pracę przejęła mgr Marzena Klag-Hojna.

Obecnie biblioteka kontynuuje wszystkie wcześniejsze działania, a także skupia się na popularyzowaniu czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Stale rozwijane i unowocześniane są działania służące upowszechnianiu książki i czytelnictwa.

Aktywnie prowadzona jest działalność kulturalno – oświatowa. W 2019 wspólnie z instruktorem kultury założony został klub „Małych Odkrywców skupiający przedszkolaków ,  a także Klub „ Dużych Odkrywców”, dla osób po 50 roku życia.

W 2019 nasza biblioteka realizowała projekty ‘O finansach w bibliotece, a także do chwili obecnej : „Z książką na start”

Ponadto Biblioteka świadczy usługi ksero, drukowanie, skanowanie i udostępnianie Internetu.

Księgozbiór biblioteki liczący 10163 książek, zaopatrzony jest w najnowsze pozycje z literatury polskiej, zagranicznej i literatury popularnonaukowej.

Zajęcia

Zajęcia stałe:

Wtorek:

g. 15:00 – Klub Małych Odkrywców

Środa (w pierwsza środę miesiąca):

g. 16:00 – Klub Dużych Odkrywców