KGW Naprawa

Z informacji otrzymanych przez panią Władysławę Wójtowicz wynika, że Koło Gospodyń Wiejskich w Naprawie powstało już w 1952 roku z inicjatywy miejscowej nauczycielki i bibliotekarki – Zofii Walas, która w czasie wojny prowadziła we wsi tajne nauczanie.

Początkowo do koła zapisało się kilkanaście kobiet, które za namową pani Zofii Walas rozpoczęły działalność od szkoleń rolniczych. Wszystkie ukończyły przysposobienie III stopnia. Światłe rolniczki brały udział w różnych zawodach i konkursach na szczeblu krajowym, a także organizowały teatr na wsi.

Okres absolutnej świetności koła przypada jednak na lata 70-te i 80-te. KGW z Naprawy było najaktywniejsze w całym województwie nowosądeckim, a także znalazło się w ścisłej czołówce w rankingu najlepszych kół w kraju.

Dzisiaj wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich w naszej gminie to zarejestrowane stowarzyszenia. Status ten posiadają od 2019 roku, dzięki czemu mogą się ubiegać o dofinansowanie prowadzonej działalności. KGW z Naprawy figuruje pod oficjalną nazwą „Jarzębinki”.

Aktualnie w Naprawie zrzeszonych jest 25 pań, które spotykają się w lokalnym Ośrodku Kultury. Funkcję przewodniczącej pełni Władysława Rawska, ale kontaktować można się także z Beatą Firek.

„Jarzębinki” spotykają się zazwyczaj raz w tygodniu, ale zdarzają się także dłuższe przerwy. Maksymalnie miesięczne. Ponieważ KGW w Naprawie jest stowarzyszeniem to jego członkowie uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 10 złotych rocznie.

W ramach zajęć realizowane są różnorodne projekty. Mowa na przykład o warsztatach rękodzieła, w tym zdobnictwa bibułkowego. Członkinie znajdują czas także na wspólne wycieczki, wyjścia do kina a także teatru.

Panie biorą udział w licznych wydarzeniach kulturalnych realizowanych na terenie gminy Jordanów. Chodzi między innymi o Dożynki, Przegląd Potraw Regionalnych oraz liczne wydarzenia kościelne. „Jarzębinki” nie stronią także od integracji z lokalnymi organizacjami oraz od udziału w regionalnych i tematycznych zawodach sportowych – takich jak popularne turnieje wsi.

Do koła może przystąpić każdy. Dosłownie. Nawet panowie. Nie ma ograniczeń wiekowych ani żadnych innych. Potrzebna jest tylko chęć oraz otwartość na ciekawych ludzi. Bo takie osoby tworzą Naprawską społeczność Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyscy zainteresowani powinni zgłosić się osobiście do Centrum Kultury lub skontaktować z panią Beatą Firek.