Stowarzyszenie ŚLEBODA

Stowarzyszenie powstało w 2015 roku w Osielcu, a jego siedzibą jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500. Tworzą je pracownicy GOKSiP Jordanów oraz osoby działające społecznie na terenie gminy.

Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej, a jego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. To także działalność szkoleniowa, promocja Gminy Jordanów, ochrona i promocja zdrowia, promowanie idei wolontariatu i wiele innych działań. Stowarzyszenie „Śleboda” zajmuje bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Gminy Jordanów.

Jest organizatorem lub współorganizatorem imprez, wystaw, warsztatów, a także realizuje różne projekty skierowane do dzieci, młodzieży czy dorosłych.

W ciągu swojej działalności „Śleboda” organizowała mi.in. Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Jordanów (2016, 2017, 2018 r.), Gminny Turniej Szachowo- Warcabowy (2016, 2017 r.),  a także realizowała projekty: „Więcej wiem, lepiej rozumiem. Poznaję tradycyjną kulturę ludową”, „Nie szata zdobi człowieka”, Spotkania z kulturą autentyczną…”, „Warsztaty tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, „Warsztaty tańców integracyjnych i etnicznych” i spotkania wigilijne.

To również z inicjatywy stowarzyszenia powstał również Gminny Zespół Regionalny „Gronie” w Łętowni.