Zaproszenie na Podbabiogórskie warsztaty nauki pływania

06/09/2022

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” serdecznie zaprasza na Podbabiogórskie warsztaty nauki pływania, które odbędą się w dniach od 24.09.2022 r. do 29.10.2022 r. w Krytej Pływalni w Naprawie.
Warsztaty są bezpłatne i ogólnodostępne.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie 33/874-41-72, 667-609-609 lub poprzez pocztę e-mail podbabiogorze@op.pl. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty odbędą się w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Operacja Własna LGD.
Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa