XXVII Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych „Echo” w Osielcu

08/06/2022

Już do historii przeszedł XXVII Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych ”Echo”, który odbył się, 5 czerwca br., w Osielcu.
W przeglądzie wzięło udział dziesięć orkiestr, a wśród nich: Orkiestra Dęta OSP z Łętowni, Orkiestra Dęta ”Rytm” z Zembrzyc, Miejska Orkiestra z Suchej Beskidzkiej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Tenczyna, Orkiestra Dęta OSP z Osielca, Orkiestra Dęta OSP Gminy Stryszawa, Orkiestra Dęta OSP z Toporzyska, Orkiestra Dęta OSP z Bystrej Podhalańskiej, Makowska Orkiestra Rozrywkowa i Miejska Orkiestra Dęta z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Orkiestry zaprezentowały się zarówno w przemarszu, jak i występach scenicznych, a oceniała je komisja artystyczna z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ z Nowego Sącza.
Przewodniczącym komisji był Leszek Łopalewski – wieloletni muzyk Filharmonii Lubelskiej, obecnie nauczyciel i kierownik sekcji instrumentów dętych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów.
Członkiem komisji był kpt. rez. Stefan Żuk – były tamburmajor i kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej w Nowym Sączu, wieloletni nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych, autor ,wydanego w 2015 r., „Poradnika dla Taburmajorów i Kapelmistrzów”.
W komisji zasiadał także st.chor.szt. Straży Granicznej Stanisław Stachoń – Szef Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu, wieloletni muzyk, solista orkiestry.
Przegląd stanowił kwalifikacje do 44. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ”ECHO TROMBITY”, który odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 23 – 26 czerwca br.
Po obejrzeniu przemarszów i występów orkiestr, komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
wyróżnienie wraz z nagrodą pieniężną otrzymała Makowska Orkiestra Rozrywkowa działająca pod batutą Aleksandra Nowaka;
za prezencję i grę w marszu Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie wraz z nagrodą pieniężną otrzymała Miejska Orkiestra Dęta z Suchej Beskidzkiej z kapelmistrzem Sławomirem Pacholskim na czele;
III miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Jordanów wraz z nagrodą pieniężną otrzymała Orkiestra Dęta OSP z Bystrej Podhalańskiej z kapelmistrzem Szymonem Piątkiem na czele;
II miejsce i Puchar Wójta Gminy Jordanów wraz z nagrodą pieniężną otrzymała Orkiestra Dęta OSP Gminy Stryszawa z kapelmistrzem Krzysztofem Górskim na czele;
I miejsce i Puchar Starosty Suskiego wraz z nagrodą pieniężną otrzymała Orkiestra Dęta ”Rytm” z Zembrzyc z kapelmistrzem Kazimierzem Gromadą na czele;
Nagrodę GRAND PRIX wraz z nagrodą pieniężną otrzymała Miejska Orkiestra Dęta z Suchej Beskidzkiej z kapelmistrzem Sławomirem Pacholskim na czele;
– Puchar dla Najlepszej Gminnej Orkiestry wraz z nagrodą pieniężną otrzymała Orkiestra Dęta OSP z Łętowni z kapelmistrzem Michałem Makuchem na czele.
– Puchar dla Najlepszej Orkiestry OSP ufundowany przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP otrzymała Orkiestra Dęta OSP Gminy Stryszawa.
– Puchar dla Najlepszej Orkiestry spoza powiatu suskiego biorącej udział w przeglądzie otrzymała Miejska Orkiestra Dęta z Kalwarii Zebrzydowskiej z kapelmistrzem Sławomirem Pacholskim na czele.
Kwalifikacje do 44. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr otrzymały orkiestry: z Zembrzyc, Stryszawy, Suchej Beskidzkiej, Bystrej Podhalańskiej, Łętowni, Tenczyna i Kalwarii Zebrzydowskiej.
Puchary i nagrody wręczali: starosta suski Józef Bałos, wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, radny gminny Jordanów Zdzisław Filipek, członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP Marcin Błachut oraz dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel.
O tym, że jest w „orkiestrach dętych jakaś siła” mogła przekonać się zgromadzona licznie publiczność, gdy wszystkie orkiestry wykonały wspólnie utwór ”Benton Hall” pod batutą Michała Kusza – kapelmistrza z Osielca.
Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, w współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
GOKSiP Jordanów składa serdeczne podziękowania dla wójta gminy Jordanów, Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej w Osielcu, OSP Osielec i OSP Osielec Górny, policji, Klubu Sportowego ”Świt” Osielec, rady sołeckiej, pana Grzegorza Grzybka, pana Augusta Jankosia, uczniów klas ósmych osieleckiej szkoły, ekipy remontowej UG, ekipy nagłośnieniowej i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu tej imprezy.
Dziękujemy orkiestrom za udział w przeglądzie, komisji za ocenę występów orkiestr, a publiczności za obecność.