XXII Gminne Dyktando „Mistrz Ortografii”

06/04/2022

Dnia 5 kwietnia 2022 roku, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Naprawie, odbyło się XII Gminne Dyktando MISTRZ ORTOGRAFII, którego rokrocznie organizatorem jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Naprawie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.

Celem konkursu było wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w zakresie stosowania zasad ortograficznych, propagowanie idei wspólnej odpowiedzialności za język polski, zintegrowanie środowiska lokalnego wokół działań na rzecz edukacji oraz doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.

W dyktandzie wzięło udział 9 uczniów z wszystkich szkół podstawowych Gminy Jordanów. Nad prawidłowym przebiegiem dyktanda czuwała 3-osobowa komisja w składzie: Pani Monika Hopciaś – przewodnicząca, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja
w Jordanowie, autor tekstów ortograficznych, Pani Beata Firek – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Kultury w Naprawie oraz Pani Krystyna Wójtowicz – wieloletni, emerytowany nauczyciel przyrody i plastyki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Naprawie.

Konkurs obejmował dwie kategorie: klasy IV – VI i VII – VIII. Każda grupa pisała inny tekst dyktanda o dostosowanym do wieku stopniu trudności, przygotowany specjalnie na tę okazję przez Panią Monikę Hopciaś. Następnie, prace uczniów były oceniane przez zebranych polonistów, w obecności przewodniczącej jury.

Wyniki przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy IV – VI:
I miejsce – Patrycja Kowalcze, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej
II miejsce – Maja Irzyk, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Naprawie
III miejsce – Martyna Pawlik, Szkoła Podstawowa im. K. Szymanowskiego w Osielcu

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy VII – VIII:
I miejsce – Anita Możdżeń, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej
II miejsce – Michał Pyciak, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łętowni
III miejsce – Natalia Słońska, Szkoła Podstawowa im. K. Szymanowskiego w Osielcu

Podziękowania składamy na ręce Pani Gabrieli Korbel – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Naprawie, dzięki którym zwycięzcy, a także pozostali uczestnicy konkursu, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe .

Ponadto, dziękujemy Spółdzielni Uczniowskiej działającej w naszej szkole za sponsorowanie dla każdego ucznia soczku, drożdżówki i batona, co z pewnością umiliło trud zmagania się z niełatwą polską ortografią.

Organizatorzy składają również podziękowania Pani Barbarze Grucy Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Naprawie za możliwość przeprowadzenia konkursu oraz wszystkim sponsorom, komisji, uczniom, opiekunom i rodzicom za włączenie się w tę szczytną ideę propagowania polskiej orografii wśród dzieci i młodzieży naszego regionu.

tekst: Aneta Jopek i Renata Bednarz