XIII Gminne Dyktando „Mistrz Ortografii”

15/03/2023

Dnia 14 marca 2023 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Naprawie odbyło się XIII Gminne Dyktando „MISTRZ ORTOGRAFII”, którego rokrocznie organizatorem jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Naprawie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.

Ortograficzne zmagania cieszą się wciąż niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
Celem konkursu jest wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w zakresie stosowania zasad ortograficznych, propagowanie idei wspólnej odpowiedzialności za język polski, zintegrowanie środowiska lokalnego wokół działań na rzecz edukacji oraz doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.

W dyktandzie wzięło udział 18 uczniów z wszystkich szkół podstawowych Gminy Jordanów. Nad prawidłowym przebiegiem dyktanda czuwała 3-osobowa komisja w składzie: Pani Monika Hopciaś – przewodnicząca, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, autor tekstów ortograficznych, Pani Beata Firek – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Kultury w Naprawie oraz Pani Krystyna Wójtowicz – wieloletni, emerytowany nauczyciel przyrody i plastyki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Naprawie.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy IV – VI i VII – VIII. Każda grupa pisała inny tekst dyktanda o dostosowanym do wieku stopniu trudności, przygotowany specjalnie na tę okazję przez Panią Monikę Hopciaś.

Rywalizacja była zacięta, czasem o wygranej decydował przecinek lub niewielki błąd literowy. Prace uczniów były oceniane przez zebranych polonistów, w obecności przewodniczącej jury.

Wyniki zmagań ortograficznych przedstawiają się następująco:
SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy IV – VI:
I miejsce – Amelia Seruga, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej
II miejsce – Wojciech Kołodziej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Naprawie
III miejsce – Sebastian Wieczorek, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Osielcu

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy VII – VIII:
I miejsce – Julia Wołodźko, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Naprawie
II miejsce – Michał Pyciak, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łętowni
III miejsce – Anita Możdżeń, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Naprawie. Natomiast o nagrody rzeczowe i dyplomy zadbali organizatorzy konkursu – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz ZSP w Naprawie. Ponadto Spółdzielnia Uczniowska działająca w naszej szkole zadbała o „ małe co nieco” dla wszystkich zmagających się z niełatwą polską ortografią.

Organizatorzy składają podziękowania Pani Barbarze Grucy – Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Naprawie za możliwość przeprowadzenia konkursu oraz wszystkim sponsorom, komisji, uczniom, opiekunom i rodzicom za włączenie się w tę szczytną ideę propagowania polskiej orografii wśród dzieci i młodzieży naszego regionu.

tekst: Aneta Jopek i Renata Bednarz
Wyświetl statystyki i reklamy
Promuj post
Wszystkie reakcje:

13