WYSOKA: 82. rocznica wybuchu II wojny światowej

02/09/2021

Tegoroczne uroczystości rocznicowe rozpoczęły się przemarszem przybyłych delegacji spod budynku remizy OSP do kościoła w Wysokiej. Mszę św. za obrońców Ojczyzny odprawił ksiądz biskup Marian Buczek ze Lwowa, a w celebrze towarzyszyli muproboszcz parafii w Toporzysku ks. Marian Juras i proboszcz parafii w Wysokiej ks. Jan Mędrzak. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w kościele został odczytany Apel Pamięci, a poprowadził go ppor. Piotr Kinzel z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa.
Po mszy kolumna marszowa prowadzona przez orkiestrę OSP z Wysokiej przeszła na cmentarz wojskowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tu, po modlitwie za poległych, kompania honorowa 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa oddała salwę honorową. Po salwie honorowej delegacje m.in. przedstawicieli Parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, Instytutu Pamięci Narodowej, wojska polskiego, Straży Granicznej, kombatantów, policji, straży, szkół, harcerzy, Nadleśnictwa z Myślenic, ościennych gmin i wielu stowarzyszeń złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterskich obrońców Wysokiej.
Do przybyłych na tegoroczne uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili: wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, senator RP Andrzej Pająk, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, generał brygady Rafał Kowalik dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, starosta suski Józef Bałos, radna województwa małopolskiego Danuta Kawa, dyrektor Wydziału Renowacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Joanna Florkiewicz – Kamieniarczyk, Michał Siwiec – Cielebon i Joanna Wielgat.
Jednym z punktów uroczystych obchodów było wręczenie Medali „Pro Patria” dla uhonorowania osób zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Medalem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zostali wyróżnieni: Stanisław Dziuba, Maria Fróg, Gabriela Korbel, Wojciech Krupa i dr Piotr Sadowski, a uhonorowania dokonał wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wraz z dyrektor Joanną Florkiewicz – Kamieniarczyk.
Uroczystości zakończyło spotkanie uczestników przy tradycyjnej grochówce przygotowanej przez miejscowe KGW.
Głównym organizatorem obchodów był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, Wójt Gminy Jordanów, Starosta Suski, a współorganizatorem Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiej.
Organizatorzy składają serdecznie podziękowania dla wszystkich uczestniczących w tegorocznych obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Więcej zdjęć na profilu facebook Goksip Jordanów.