„Warsztatach tańców integracyjnych i etnicznych”

16/04/2021

Stowarzyszenie „Śleboda” z Osielca wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zapraszają dzieci i młodzież  z Gminy Jordanów do udziału w „Warsztatach tańców integracyjnych i etnicznych”, które odbywać się będą  w GOKSiP – filia Łętownia.   Zapisy do 17.05 br. w GOKSiP Łętownia lub pod nr tel.  18 27 73 133 .

„Warsztaty tańców integracyjnych i etnicznych” to zadanie współfinansowane przez Gminę Jordanów w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Jordanów. Jego celem jest między innymi wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu w tym zajęcia taneczne związane z zagospodarowaniem wolnego czasu, których celem jest ukierunkowanie młodzieży na bezpieczne formy aktywności z dala od narkotyków i alkoholu.

„Warsztaty tańców integracyjnych i etnicznych” to cykl 6 zajęć tanecznych, które mają na celu integrację młodzieży poprzez tańce ludowe, zwłaszcza te o charakterze integracyjnym, które wymagają współpracy, zgrania z grupą i dają poczucie przynależności do grupy – co jest niezwykle ważne w profilaktyce alkoholowej.

Szczegółowe informacje w GOKSiP Łętownia lub pod nr tel. 18 27 73 133 .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!