Święto Niepodległości w Osielcu

11/11/2022

11 listopada br., w Osielcu, odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęła je uroczysta msza św. w intencji poległych obrońców Ojczyzny, którą koncelebrowali ks. Tadeusz Tokarz i ks. Stanisław Skowronek. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz parafialny, by złożyć okolicznościowe wiązanki na grobie ks. Ferdynanda Wawro i partyzantów.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odegrany został hymn państwowy, a zebrane delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.
Słowo do zebranych skierował wójt gminy Jordanów Artur Kudzia. Gospodarz gminy podziękował wszystkim za udział w uroczystościach, a jednocześnie przypomniał o podejmowanych przez gminę inicjatywach patriotycznych. Wspomniał o polskiej rodzinie, która przybyła do gminy z Kazachstanu, przypomniał też o trwających pracach na cemntarzu w Wysokiej, a także o organizowanych uroczystościach patriotycznych.
Odegranie Marsza Pierwszej Brygady zakończyło tegoroczne uroczystości.
Obchody zorganizował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.
Składamy serdeczne podziękowania policji, strażakom z OSP Osielec i OSP Osielec Górny, zastępcy Komendanta Gminnego OSP Krzysztofowi Stopie, orkiestrze OSP Osielec wraz z kapelmistrzem Michałem Kuszem, pocztom sztandarowym: gminy, straży, szkół, Szwadronu Toporzysko, Związku Podhalan Oddział z Wysokiej, delegacjom składającym wiązanki i wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości.