,,Sztuka podsłuchiwania, czyli jak nauczyć seniorów słuchać audiobooków”

21/03/2018

Projekt

,,Sztuka podsłuchiwania, czyli jak nauczyć seniorów słuchać audiobooków”.

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Rok 2018

Bezpośrednim celem projektu była poprawa życia mieszkańców Gminy Jordanów poprzez zwiększenie atrakcyjności zbiorów  bibliotek.

Zakupiono 275 audiobooków (Biblioteka Łętownia 90, Biblioteka Naprawa 95, Biblioteka Osielec 90).

Zakupione audiobooki włączono do zbiorów  i udostępniono czytelnikom.

Ze zbiorów specjalnych (audiobooków) korzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Jordanów: dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać, młodzież, która jest oporna na książki, dorośli w wirze pracy oraz najstarsi borykający się z problemami wzrokowymi.

Dotacja Fundacji PZU  – 6 000,00 zł
Koordynator projektu: Barbara Makuch
Realizatorzy projektu: Barbara Bartelik, Beata Firek, Barbara Makuch