„O finansach… w bibliotece” – 6 edycja

15/11/2019

Projekt „O finansach… w bibliotece” służył zwiększeniu u osób powyżej 50 roku życia (wraz z towarzyszącymi im osobami w wieku 18+), mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów i korzystania z bankowości elektronicznej. Miał na celu także przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia spotkań edukacyjnych poświęconych tematyce edukacji ekonomicznej. Projekt był realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.

Biblioteki Publiczne w Naprawie i Toporzysku znalazły się w gronie 103 bibliotek z Polski, które uczestniczyły w 6. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. Projekt realizowano od września do listopada. Zajęcia edukacyjne po wcześniejszym ukończeniu szkoleń (on-line i dwu dniowych stacjonarnych w Krakowie ) prowadziły: w Naprawie Beata Firek (bibliotekarz) i Anna Wyka (instruktor kultury); w Toporzysku Marzena Hojna-Klag (bibliotekarz) i Edyta Jeż (instruktor kultury). W każdej bibliotece zorganizowano 1 spotkanie organizacyjne i 5 spotkań edukacyjnych jak świadomie zarządzać pieniędzmi i planować swoją przyszłość. W trakcie spotkań edukacyjnych korzystano z narzędzi edukacyjnych przekazanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.