„Czarne dziwadło” w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”

11/11/2017

Czarne dziwadło realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie realizowany będzie od 16 sierpnia do 01 listopada w sali widowiskowej GOKSiP Osielec, a weźmie w nim udział 50 osób.

Zadanie obejmuje cykl spotkań warsztatowych, podczas których uczniowie ze Szkoły Podstawowej zaprezentują fragmenty ulubionych książek z dzieciństwa. Kolejne zajęcia odbędą się ze znanym aktorem telewizyjnym, który przeczyta im wybraną książkę własnego oraz przeprowadzi warsztaty teatralne. Przeczytane fragmenty utworów mają zainspirować młodzież do tworzenia własnego scenariusza spektaklu, który następnie wyreżyserują w Czarnym Teatrze. Na zajęciach uczniowie wykonują rekwizyty oraz scenografię, która będzie im potrzebna do wystawienia sztuki. Swoje wyniki zaprezentują podczas Nocy Bibliotek, na który zostaną zaproszeni najmłodsi mieszkańcy Gminy Jordanów. Nagrodą, a zarazem podziękowaniem będzie wyjazd młodzieży do Teatru Współczesnego w Krakowie.

Projekt uzyskał dotację z realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu „Partnerstwo dla książki”.

Kwota przyznanej dotacji to 8900 zł