Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

12/06/2019

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Od 2006 roku Biblioteki z Gminy Jordanów składają wnioski na dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wcześniej z Ministerstwa Kultury) pochodzących z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych.

Zadaniem programu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Dzięki zakupom nowości, czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Otrzymane środki finansowe na zakup nowości wydawniczych w ostatnich latach.

Rok 2016 – 9540,00 zł

Rok 2017 –  8780,00 zł

Rok 2018 – 9040,00 zł

Rok 2019 – 9060,00 zł

Koordynator projektu : Beata Firek

Realizatorzy projektu :

Barbara Bartelik, Guzik Aneta, Aneta Kołodziejczyk, Marzena Hojna –Klag, Beata Firek