Osielec: rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna”

06/02/2019

Osielec: rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna”

Każdego roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie organizuje gminny konkurs „Babiogórska Szopka Regionalna”. Celem konkursu jest: propagowanie tradycji wykonywania szopek bożonarodzeniowych i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia i popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jordanów. Szopki oceniane są w trzech kategoriach: „szopka dziecięca” „szopka rodzinna” i „szopka młodzieżowa”. W tegorocznej edycji wzięło udział jedenaście szopek wykonanych przez mieszkańców gminy Jordanów. Ich oceny podjęła się komisja konkursowa w składzie: Regina Wicher – etnograf, instruktor kultury, Daniel Mirek – przewodniczący Rady Gminy Jordanów oraz Gabriela Korbel – dyrektor GOKSiP Jordanów. Komisja zdecydowała o przyznaniu następujących miejsc i wyróżnień:

W kategorii „szopka dziecięca”:

miejsce I – Patryk Kardaś i Karol Drobny z Osielca. Szopka została nominowana do Powiatowego Konkursu Szopek w Budzowie.
miejsce II – Ewelina Halek i Martyna Górni z Osielca;
miejsce III – Krzysztof Pasternak i Szymon Biedrawa z Osielca ex aequo miejsce III – Marlena Kudzia z Osielca;

W kategorii „szopka rodzinna”:

miejsce I – Maria, Dominik, Wojciech, Józef Kołodziej z Naprawy
Szopka ta jednocześnie nominowana jest do Powiatowego Konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna” w Budzowie.
miejsce II – Izabela Tomczyk z Wysokiej ex aequo miejsce II – Jakub Latawiec z Wysokiej;
miejsce III – Natalia, Krzysztof, Wojciech Słońscy z Osielca;

W tej kategorii wyróżnienie przyznano dla:

– Malwiny Jancarz z Przedszkola Samorządowego z Osielca;
– Eweliny i Szymona Halek z Osielca;

Nagrodę Specjalną w tej kategorii przyznano Amelii, Justynie i Janowi Gwiżdż z Naprawy. Ta szopka również została nominowana do Powiatowego Konkursu Budzowie.
W tym roku nie zgłoszono żadnej szopki w kategorii „szopka młodzieżowa”.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, które ufundował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a wręczenie nagród odbyło się 6 stycznia br. podczas Koncertu Kolęd w Osielcu.