Obchody 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

09/11/2019

W dniu 1 września w Wysokiej odbyły się uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Rozpoczęła je uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Muskusa. Po niej, wszyscy uczestnicy, udali się na cmentarz wojskowy, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.
Tu modlitwę za poległych w obronie ojczyzny odmówił  o. Andrzej Szczypta, a następnie Apel Poległych poprowadził ppor. Jakub Lisiewski z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa.
Zwieńczeniem apelu było oddanie salwy honorowej przez kompanię honorową ze Świętoszowa ku czci poległych Bohaterów. Dowódcę 10. Brygady reprezentował ppłk Marek Fiałka, a kompanię honorową i poczet sztandarowy wystawił 10. Batalion Zmechanizowany Dragonów ze Świętoszowa. Do licznie zebranych okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, poseł na sejm RP Sławomir Hajos, poseł na sejm RP Józef Brynkus, senator RP Andrzej Pająk, Roman Duda – kandydat PiS na posła RP, Starosta Suski Józef Bałos, a także Joanna Wielgat – córka por. Mariana Plichty – obrońcy Wysokiej, James Jurczyk – prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców, o. Andrzej Szczypta oraz ppor. Bartłomiej Czech – Koziński ze Szwadronu Toporzysko. Gościem honorowym tegorocznych uroczystości był prof. Andrzej Maczek – syn legendarnego dowódcy gen. Stanisława Maczka, który przybył do Wysokiej wraz z siostrzenicą Karoliną Maczek – Skillen. Po zakończeniu przemówień delegacje władz, wojska, policji, staży, ościennych gmin, związków kombatanckich, stowarzyszeń i rodzin walczących żołnierzy, a także szkół i harcerzy złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem obrońców Wysokiej.  Na zakończenie uroczystych obchodów organizatorzy zaprosili wszystkich na „Pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego” przygotowane przez Szwadron Toporzysko w barwach 3 Pułku Strzelców Konnych. Ponadto na placu przed remizą OSP Wysoka można było obejrzeć wystawę krakowskiego oddziału IPN pn. „Wrzesień 1939” i zjeść tradycyjną wojskową grochówkę przygotowaną przez miejscowe KGW.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękujemy także wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tegorocznych uroczystości. Dziękujemy OSP Wysoka, policji, KGW Wysoka, orkiestrze OSP Toporzysko, pocztom sztandarowym, wojsku, ekipie remontowej Urzędu Gminy, Szwadronowi Toporzysko wraz z Dariuszem Waligórskim, krakowskiemu oddziałowi IPN z Maciejem Masłowskim na czele i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji obchodów.