NOWE OBOSTRZENIA

15/12/2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 2311) w świetlicach i bibliotekach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie wprowadzone zostają nowe obostrzenia.
I tak, zostaje utrzymany limit jedna osoba na 15m2 w przestrzeniach zamkniętych bez wyznaczonych miejsc dla publiczności.
Wprowadzony zostaje limit 30% obłożenia widowni bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie.
Do powyższych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID – 19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.
W przypadku osiągnięcia limitu osób obowiązującego w czytelniach i wypożyczalniach bibliotek, pracownik biblioteki może udostępnić dodatkowe miejsca osobom zaszczepionym, jeżeli dobrowolnie okażą dowód szczepienia.
Do limitów nie wlicza się pracowników świetlicy i biblioteki, a także instruktorów/prowadzących zajęcia zorganizowane. Osoby prowadzące zajęcia zorganizowane zobowiązane są do nadzorowania liczby uczestników i prowadzenia zajęć z zachowaniem niniejszych zaleceń i „Procedur bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania GOKSiP Jordanów w trakcie pandemii COVID-19”.
Osoby korzystające z biblioteki i/lub świetlicy zobowiązane są do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając pomieszczenia, zachowania dystansu 1,5 m od osoby oraz zasłaniania ust i nosa.
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.