Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

25/11/2021

 

 

W 2021 roku Biblioteki Gminy Jordanów uzyskały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

na lata 2021-2025 w kwocie 20 200,00 zł.

Zadanie : „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków

– Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Celem Priorytetu 1 jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby czytelników oraz wzrostu wypożyczanych publikacji.

Dzięki temu projektowi Biblioteki z Łętowni, Naprawy, Osielca, Toporzyska i Wysokiej wzbogacą swój potencjał w środowisku lokalnym poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.