„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

04/12/2017

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” był piątą edycją programu.

Operatorem programu jest Instytut Książki, a środki pochodzą z MKiDN.
Program został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych.

Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Całkowita kwota wydatków  wyniosła 34650,02 zł;  w tym:

29452,50 zł – środki z Instytutu Książki,

  5197,52 zł – wkład własny (15%)

Zakupiono:

5 komputerów stacjonarnych, 6 laptopów, 4 urządzenia wielofunkcyjne,

5 dysków przenośnych, klawiatury, myszki, kamerki internetowe, słuchawki z mikrofonem,  listwy zasilające, oprogramowanie antywirusowe.

Z nowego sprzętu komputerowego można bezpłatnie korzystać w 5 bibliotekach Gminy Jordanów (Naprawie, Osielcu, Łętowni, Toporzysku, Wysokiej)

Koordynator i realizator projektu : Beata Firek