Informacja o wynikach naboru na stanowisko: instruktor kultury

01/03/2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

instruktor kultury

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie – filia Osielec

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje,
że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora kultury w Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie z dnia 05.02.2019 r., wpłynęło pięć ofert .
Oferty wpłynęły w terminie. Po sprawdzeniu wymagań formalnych, do dalszego
postępowania zaproszono cztery osoby.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Martyna Pacyga zamieszkała w Osielcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Martyna Pacyga została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną po
przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja stwierdziła tym samym, że wybrana
kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, umiejętności i wiedzę do wykonywania
pracy na stanowisku instruktora kultury.