Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

06/03/2023

W niedzielę (5.03.), w Osielcu, odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci ”Żołnierzy Wyklętych”.
Rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Osielcu, koncelebrowana przez ks. Stanisława Skowronka i ks. Tadeusza Tokarza.

Następnie uczestnicy uroczystości, a więc orkiestra OSP Osielec, poczty sztandarowe, delegacje wieńcowe, władze samorządowe, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych gminy i powiatu, a także zaproszeni goście i mieszkańcy, udali się pod pomnik Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, by tam oddać hołd Bohaterom walczącym z komunistycznym reżimem i poległym w obronie takich wartości jak „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, który podziękował wszystkim za udział w uroczystościach i przypomniał bohaterskie czyny pułkownika „Łupaszki”. Podkreślił, że to właśnie Żołnierze Niezłomni walczyli z reżimem komunistycznym o naszą wolność, a my dziś jesteśmy winni pamięć dla Ich bohaterskiej walki i poświęcenia.

Z kolei starosta suski Józef Bałos przypomniał m.in., że jak przed laty o wolność narodu polskiego walczyli „Żołnierze Niezłomni”, tak dziś o wolność swojej ojczyzny walczą Ukraińcy. Walczą z potomkami sowieckiego reżimu, który kiedyś zniewolił nasz kraj. Podziękował mieszkańcom powiatu za wszelką pomoc i wsparcie dla narodu ukraińskiego.

Po przemówieniach delegacje władz gminy Jordanów, starostwa powiatowego, szkól, GOKSiP, Klubu „Gazety Polskiej” z Suchej Beskidzkiej złożyły okolicznościowe wiązanki. Wcześniej wiązankę pod pomnikiem „Łupaszki” złożyli przedstawiciele IPN Oddział w Krakowie.

O muzyczną oprawę uroczystości zadbała miejscowa orkiestra OSP pod batutą kapelmistrza Michała Kusza.

Organizatorzy uroczystości dziękują policji, OSP Osielec i OSP Osielec Górny za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszów, pocztom sztandarowym, delegacjom wieńcowym, władzom samorządowym, a także mieszkańcom – za udział w uroczystościach.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/goksipjordanow/