„E-GABLOTKA – OTWÓRZ OCZY NA KULTURĘ”

20/12/2020

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zrealizował zadanie pn. „e-gablotka – otwórz oczy na kulturę”  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

W tym celu powstała nowa strona internetowa ( www.goksipjordanow.pl), na której zaprezentowany został dorobek kulturalny gminy, a przede wszystkim działalność grup artystycznych, twórców ludowych i działalność kulturalna GOKSiP w Jordanowie w postaci 18 filmików z napisami i audiodeskrypcją.

Realizacja tego zadania wypromowała dorobek kulturalny gminy, umożliwiła integrację pomiędzy społecznością lokalną i stała się impulsem do współ­two­rze­nia i głębszego kul­ty­wo­wa­nia regionalnej tradycji oraz podniesienia kompetencji kulturalnych odbiorców zadania poprzez warsztaty on – line z bibułkarstwa i warsztaty z haftu krzyżykowego.

Dodatkowo realizacja w.w zadania pozwoliła podnieść kompetencje cyfrowe wśród kadry GOKSiP w Jordanowie, poprzez szkolenie z obsługi nowej strony. Ponad to strona internetowa zwiększyła atrakcyjność naszych ofert kulturalnych i umożliwiła pozyskanie większej ilości użytkowników w tym także osób ze specjalnymi potrzebami, dzięki dodatkowym opcją na stronie.

Zadanie skierowywane było do wszystkich mieszkańców jordanowskiej gminy,
z uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami. Na realizację zadania otrzymaliśmy 7 tys. zł dofinansowania.

Realizacja projektu: od 20 maja  do 30 października 2020 roku.

Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.