“E-GABLOTKA – OTWÓRZ OCZY NA KULTURĘ”

26/06/2020

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie realizuje zadanie pn. “e-gablotka – otwórz oczy na kulturę”  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

W tym celu powstanie  nowa strona internetowa, na której zaprezentowany zostanie dorobek kulturalny gminy, a przede wszystkim działalność grup artystycznych, twórców ludowych i działalność kulturalna GOKSiP w Jordanowie.

Realizacja tego zadania umożliwia integrację pomiędzy społecznością lokalną
i stanie się impulsem do współ­two­rze­nia i głębszego kul­ty­wo­wa­nia regionalnej
tradycji.

Zadanie skierowywane jest do wszystkich mieszkańców jordanowskiej gminy,
z uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami. Na realizację zadania otrzymaliśmy 7 tys. zł dofinansowania.

Realizacja projektu: od 20 maja  do 30 października 2020 roku.

Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast