DOŻYNKI GMINNE W OSIELCU

10/11/2019

W niedzielę (18.08.) w Osielcu odbyły się Dożynki Gminne, których głównym organizatorem był
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie. Rozpoczęły się od przemarszu
korowodu dożynkowego i uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. Tadeusza Tokarza –
proboszcza osieleckiej parafii.
Po nabożeństwie przedstawicielki miejscowego KGW przekazały na ręce Wójta Gminy Jordanów
Artura Kudzi dożynkowy bochen chleba z życzeniami, by dzielił go mądrze i sprawiedliwie. W
przemówieniu wójt podziękował wszystkim rolnikom za ciężką pracę i podkreślił, że praca rolnika
jest niezwykle trudna i mało doceniana. Potem wspólnie z gospodyniami podzielił dożynkowy
chleb i poczęstował nim wszystkich zebranych. Kiedy wójt częstował chlebem, na scenie głos
zabierali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Sławomir Hajos, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej
Ryszard Czaicki, burmistrz węgierskiej gminy Kengyel Nagy Szilard oraz Wójt Gminy Jordanów
Śląski Paweł Filipczak.
Po przemówieniach gospodynie z KGW ośpiewały wieńce dożynkowe i wręczyły gospodarzowi
gminy dożynkowe koszyczki. Gminne święto plonów było okazją do wręczenia odznak
regionalnych „Za zasługi dla Gminy Jordanów”. Otrzymali je: Ksenia Miskiewicz, Maria Medes,
Janina Brutanek, Adam Pochopień, Sławomir Korbel, Łukasz Kardaś, Jan Gwiazdoń, Andrzej
Jąkała i Eugeniusz Wierzba. Dekoracji dokonali Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Daniel
Mirek. Wręczono także nagrody w konkursie „Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w
gospodarstwie rolnym”. W kategorii ogródek przydomowy pierwsze miejsce zajęła Barbara
Kowalcze z Łętowni, drugie – Małgorzata Proszek z Łętowni, a trzecie – Janina Żegleń z Naprawy.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Dariusz Jaskółka z Toporzyska, Barbara Dybczyk z Osielca i
Krystyna Zaręba z Osielca. W kategorii gospodarstwo rolne zwyciężyła Krystyna Korbel z Osielca.
Podczas dożynek wójt wręczył promesy dla jednostek OSP Gminy Jordanów na zakup sprzętu i
remonty. Nie zabrakło gromkiego „Sto lat” dla burmistrza węgierskiej gminy i Gminnego
Komendanta OSP Bogusława Wróbla z okazji obchodzonych przez nich urodzin.
W części artystycznej publiczność zobaczyła występy dzieci z Przedszkola Samorządowego w
Osielcu, Gminnego Zespołu Regionalnego GRONIE z Łętowni i Zespołów Mażoretek z Naprawy.
Biesiada Śląska i Disco Polo Show porwały publiczność do tańca. Podczas dożynek można było
odwiedzić stoiska: ARiMR, ODR, LGD, KRUS, twórców ludowych, a także Koła Łowieckiego
KNIEJA, gdzie serwowano dziczyznę. Uczestnicy dożynek mogli skorzystać z dobrze
zaopatrzonego bufetu, a dzieci z placu zabaw z dmuchańcami. Patronat medialny nad imprezą objął
portal suski DlaWas.info i Kronika Beskidzka.
Wójt Gminy Jordanów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie
dziękują wszystkim za udział w dożynkach i pomoc w przygotowaniu.
Dziękujemy :
• ks. Tadeuszowi Tokarzowi za mszę św. i skierowane do nas słowo
• Gminnemu Chórowi VOX ALTISONO z Ksenią Miśkiewicz na czele, osieleckiej orkiestrze OSP
pod batutą Michała Kusza oraz Marioli Siepak za oprawę muzyczną mszy
• Komendantowi Gminnemu OSP oraz strażakom z OSP Osielec i OSP Osielec Górny za
pilnowanie porządku, kierowanie ruchem i opiekę medyczną
• Kołu Gospodyń Wiejskich z Osielca i pani Marysi Kuczawskiej za przygotowanie pysznych
posiłków
• klubowi sportowemu z prezesem na czele za udostępnienie stadionu, a panu Ryszardowi
Ordzowiałemu, Augustowi Jankosiowi i Dawidowi Jankosiowi – za nieocenioną pomoc
• ekipie gminnej z Andrzejem Bzowskim na czele, pracownikom GOKSiP, pocztom sztandarowym,
wystawcom, pani sołtys, radnym i radzie sołeckiej oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli w organizacji dożynek