Doposażenie świetlicy w Naprawie

04/01/2024

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego naszej gminie została przyznana dotacja z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Naprawa w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.

 

Program ten skierowany do gmin miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich z całego województwa, a jego założeniem jest dążenie do rozwoju i poprawy warunków obiektów użytkowanych przez lokalną społeczność jako miejsca integracji, działalności służącej wzrostowi atrakcyjności danej miejscowości, ale również poprawy jakości życia mieszkańców.

 

W ramach konkursu przedstawiciele gmin składają wnioski w celu pozyskania dofinansowania na zakup wyposażenia do obiektów, które pełnią funkcję tzw. świetlic wiejskich.

 

W tegorocznej edycji konkursu wnioskowała również Gmina Jordanów, która po ocenie Komisji Konkursowej otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 745,00. Udział środków własnych gminy Jordanów w tym zadaniu wyniósł 10 605,00 zł. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 35 350,00zł.

 

Zakupiono następujące wyposażenie świetlicy w miejscowości Naprawa: projektor, 4 szt. Laptopów, 4 kompletów klocków Lego SPIKE PRIME 45678 wraz z tabletami, oraz stoliki i krzesła, które będą służyły społeczności lokalnej, zwiększą komfort korzystania ze świetlicy, a tym samym przyczynia się do integracji społecznej.