„Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury”

16/02/2022

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie realizuje projekt „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury” w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia pracowników i zakup sprzętu tj. stołu multimedialnego i dwóch kompletów klocków LEGO SPIKE Prime do nauki programowania i robotyki oraz zajęcia z programowania i robotyki dla dzieci od dziesiątego roku życia.

Do tej pory odbyło się sześć szkoleń pracowników z zakresu prowadzenia zajęć robotyki

, m.in. w Stryszawie, Białym Dunajcu i Łętowni. Planowane są kolejne spotkania. W GOKSiP – filia Naprawa odbyły się pierwsze zajęcia dla dzieci, podczas których uczestnicy rozpoczęli naukę programowania i robotyki. Zajęcia będą się również odbywać w pozostałych filiach GOKSiP.