BANK PROJEKTÓW do strategii rozwoju instytucji kultury jako lokalnego centrum wspierania kompetencji cyfrowych_GOKSiP Jordanów

06/07/2022

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki temu nasza placówka ma rozwinąć swoją działalność jako lokalne centrum wspierania kompetencji cyfrowych. Otrzymaliśmy już bezpłatnie m.in. sprzęt cyfrowy oraz materiały merytoryczne wraz z pakietem szkoleń dla pracowników. Aktualnie powstaje strategia rozwoju naszej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie e-aktywizacji i szkoleń cyfrowych. Przystępujemy właśnie do kolejnego etapu prac nad dokumentem, polegającego na zebraniu Państwa pomysłów na zadania i projekty, które przyczynią się do rozwoju naszej instytucji i jej oferty. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb za pośrednictwem niniejszego formularza. Zajmie to Państwu 3-5 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie, celem ewentualnego wykorzystania w nowo tworzonej strategii.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

https://www.webankieta.pl/ankieta/761627/bank-projektow-do-strategii-rozwoju-instytucji-kultury-jako-lokalnego-centrum-wspierania-kompetencji-cyfrowych-goksip-jordanow.html