Strategia rozwoju GOKSiP Jordanów

13/07/2022

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Jednym z jego działań jest opracowanie strategii rozwoju naszej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie e-aktywizacji i szkoleń cyfrowych.

W związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz zgłaszania swoich uwag za pośrednictwem poczty e-mail na adres gok@gmina-jordanow.pl w terminie do 14.07 br. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie, celem ewentualnego wdrożenia w finalnym projekcie strategii.

STRATEGIA_GOKSiP Jordanów_popr12-07-2022