XIV Gminne Dyktando „Mistrz Ortografii” w Naprawie

09/03/2024

We wtorek (12 marca 2024 r.), w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Naprawie, odbyło się XIV Gminne Dyktando „MISTRZ ORTOGRAFII”, którego rokrocznie organizatorem jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Naprawie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.

Ortograficzne zmagania cieszą się wciąż niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Celem konkursu jest wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w zakresie stosowania zasad ortograficznych, propagowanie idei wspólnej odpowiedzialności za język polski, zintegrowanie środowiska lokalnego wokół działań na rzecz edukacji oraz doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.

W dyktandzie wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Jordanów. Nad prawidłowym przebiegiem dyktanda czuwała 4-osobowa komisja w składzie: pani Monika Hopciaś – przewodnicząca, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, autor tekstów ortograficznych; pani Gabriela Korbel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, pani Beata Firek – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Kultury w Naprawie oraz pani Krystyna Wójtowicz – wieloletni, emerytowany nauczyciel przyrody i plastyki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Naprawie.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy IV – VI i VII – VIII. Każda grupa pisała inny tekst dyktanda o dostosowanym do wieku stopniu trudności, przygotowany specjalnie na tę okazję przez Panią Monikę Hopciaś.

Rywalizacja była zacięta, czasem o wygranej decydował przecinek lub niewielki błąd literowy. Prace uczniów były oceniane przez zebranych polonistów, w obecności przewodniczącej jury.

Wyniki zmagań ortograficznych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy IV – VI:
I miejsce – Tymoteusz Zaręba kl. VI, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Karola Szymanowskiego w Osielcu
II miejsce – Sebastian Wieczorek kl. VI, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Karola Szymanowskiego w Osielcu
III miejsce – Sandra Szymczyk kl. V, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy VII – VIII:
I miejsce – Patrycja Kowalcze kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej II miejsce – Maja Irzyk kl. VIII, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Naprawie
III miejsce – Maja Babik kl. VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Karola Szymanowskiego w Osielcu

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Naprawie. Natomiast o nagrody rzeczowe i dyplomy zadbali organizatorzy konkursu – ZSP w Naprawie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.

Ponadto Spółdzielnia Uczniowska działająca w naszej szkole zatroszczyła się o „ małe co nieco” dla wszystkich zmagających się z niełatwą polską ortografią.

tekst: J. Barglik