,,PARADUJEMY ORAZ INSPIRUJEMY TAK JAK BOLEK I LOLEK, TYTUS ROMEK I ATOMEK’’

15/11/2018

Program „Partnerstwo dla książki 2018” ze środków finansowych

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

pod nazwą

,,PARADUJEMY ORAZ INSPIRUJEMY

TAK JAK BOLEK I LOLEK, TYTUS ROMEK I ATOMEK’’.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie, w którego strukturze organizacyjnej działają Biblioteki Publiczne, w okresie od września do listopada w 2018 roku realizował projekt.

W projekcie brało udział 60 uczniów klas II, III i IV Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Jordanów.

Warsztaty prowadzone były w Bibliotekach w Osielcu, Naprawie i Łętowni. Projekt obejmował cykl spotkań warsztatowych podczas, których uczniowie mieli za zadanie wybrać oraz przeczytać ulubioną książkę z dzieciństwa. Wybrana bajka była inspiracją do zrobienia kostiumu postaci literackiej. Kolejnym zadaniem warsztatowym będzie stworzenie krótkiej inscenizacji wybranej bajki przez trzy grupy z każdej miejscowości. Efekty swojej pracy dzieci zaprezentują podczas przemarszu z transparentem w swojej miejscowości, zachęcając do czytania książek i promując czytelnictwo. Dzieci odwiedziły przedszkola, DPS, oraz inne miejsca publiczne. Na zakończenie projektu wszystkim grupom wspólnie w Osielcu na sali widowiskowej zorganizowano bal przebierańców. Każdy uczestnik otrzymał za udział w projekcie książkę na pamiątkę.

Dotacja MKiDN: 6800,00 zł

Koordynator projektu : Barbara Makuch

Realizatorzy projektu : Beata Firek, Anna Wyka, Barbara Bartelik